Zasady i warunki

WARUNKI I ZASADY

Warunki i zasady (zwane dalej „Zasadami”) ustalają jak użytkownicy ( zwanych dalej ‘Klientami”) korzystają ze strony www.zavvi.pl (‘zwanej dalej ‘stroną’) oraz określają stosunek Klientów do ZavviGroup Limited ( występującej jako zavvi.pl), firmy zarejestrowanej w Anglii i Wali pod numerem 05016010 , której zarejestrowana siedziba mieści się w 24 Stanthorpe Road, Bowdon, Altrincham, England, WA14 3JT ( do niej odnoszą się dalsze części umowy zaimki ‘my’, ‘nasz’, ‘nas’ itd.). Prosimy zapoznać się z nimi dokładnie, ponieważ mają one wpływ na prawa i obowiązki Klienta w świetle przepisów. Jeśli nie wyrażasz zgody na poniższe Zasady nie wchodź na naszą stronę ani z niej nie korzystaj. Powinieneś rozumieć, że złożenie zamówienia na nasze produkty bądź usługi jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na poniższe Zasady. Zalecamy wydrukować kopię tych zasad, aby móc w razie potrzeby do nich zajrzeć.

Prosimy o kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących poniższych zasad.

1.Umowa

Poprzez używanie tej strony wyrażasz zgodę by być objęty tymi Zasadami.

2.Zmiany

Rezerwujemy sobie prawa do: •Aktualizacji tych Zasad od czasu do czasu. O każdych zmianach będziemy powiadamiać na stronie za pomocą odpowiednich komunikatów. Leży w Twojej odpowiedzialności sprawdzanie wcześniej wspomnianych zmian. Zmiany zostaną wprowadzone w życie na stronie jako następstwo wcześniejszego komunikatu. Jeśli ich nie akceptujesz nie powinieneś kontynuować korzystania ze strony. Jeśli jednak będziesz kontynuował przeglądanie po dacie opublikowania komunikatu i wprowadzenia zmian, rozumiemy to automatycznie jako zgodę na zmiany.•Modyfikacji wycofania, czasowego lub stałego tej strony oraz zawartych na niej treści lub ich części bez wcześniejszego zawiadomienia, niniejszym Klient potwierdza, że nie ponosimy względem niego żadnej odpowiedzialności za zmiany lub wycofanie strony lub jej treści.•Do unieważnienia w każdym momencie wszelkich kodów identyfikacyjnych klienta lub haseł, jakie zostały dostarczone, czy to wybranych przez Klienta czy też przydzielonych przez nas, jeżeli w naszej ocenie Klient przekroczył jakiekolwiek postanowienia zawarte w tych Zasadach

3.Rejestracja

Korzystając z tej strony Klient potwierdza, że:Dane osobowe, które są wymagane przy rejestracji są prawdziwe, dosłowne, aktualne i kompletne pod każdym względem oraz nie podszywa się pod nikogo.Produkty, które kupujesz na stronie są do prywatnego użytku i nie są na sprzedaż oraz że powiadomisz nas natychmiast, jeśli jakiekolwiek zmiany zaistnieją w twoich danych osobowych za pomocą e-maila lub telefonicznie: customer.experience@thehutgroup.com

4.Polityka prywatności

Traktujemy wszystkie Twoje dane osobowe jako poufne informacje i będą one używane tylko w zgodzie z naszą polityką prywatności. Kiedy dokonujesz zamówienia na stronie, zapytamy Cię abyś podał Twoje dane osobowe, w celu identyfikacji (tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do rachunku, adres dostawy, numer karty bankowej itp.). Zapewniamy, że wszystkie te informacje będą przechowywane przez nas w zgodzie z Data Commissioner’s Office (Komisja Danych).

5.Chroniąc twoje bezpieczeństwo

By zagwarantować, że Twoja karta kredytowa, debetowa lub obciążeniowa nie jest używana bez Twojej wiedzy; prawdziwość Twojego imienia, adresu i innych danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w momencie składania zamówienia będzie sprawdzana przy użyciu odpowiednich stron trzecich. Oszustwa internetowe bierzemy bardzo poważnie. Świadomi wzrastającej liczby oszustw popełnianych przy transakcjach za pomocą kart kredytowych sprawdzamy starannie każde zamówienie przy pomocy informacji wcześniej nam dostarczonych. Istnieje możliwość, że skontaktujemy się z Toba, aby dokonać dodatkowej kontroli bezpieczeństwa i poprosimy o współprace z Twojej strony. Nie będziemy tolerować oszustw w transakcjach i będzie to zgłoszone do odpowiednich władz. Poprzez zaakceptowanie tych warunków i zasad zgadasz się na powyższe kontrole. W trakcie przeprowadzania tego typu kontroli dostarczone dane osobowe mogą zostać przekazane do zarejestrowanego biura informacji kredytowej, które może zachować te informacje. Klient może być pewien, że taka kontrola ma miejsce jedynie w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz że nie jest sprawdzana jego historia kredytowa i że nie jest on poddawany ocenie zdolności kredytowej. Wszystkie podane przez Klienta informacje będą traktowane jako poufne i przy przestrzeganiu Data Protection Act (brytyjskiej ustawie o ochronie danych osobowych) z 1998 roku.

6.Zgodność

Ze strony można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem i tylko w sposób zgodny z prawem. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich praw właściwych, statusów i przepisów odnoszących się do strony i jej użycia. Zgadza się, aby nie instalować czy przesyłać na stronę żadnych: komputerowych wirusów ani niczego zaprogramowanego do zaburzenia jego działania, przerywać czy całkowicie zatrzymać normalnie działanie komputera, oraz do ofensywnego bądź nieprzyzwoitego zachowania.

7.Indemnizacja

Zgadzasz się na pełne wynagrodzenie strat sumą, uzasadnioną oraz uzgodnioną z nami i naszym biurem, pracownikami i dostarczycielami, w sposób bezpieczny i natychmiastowy, od i przeciw wszystkim szkodom, kosztom i wydatkom, włączając rozsądne opłaty legalne, pochodzące z jakiekolwiek pogwałceń tych zasad przez Ciebie lub innych należności pochodzących z niewłaściwego korzystania z tej strony lub innej osoby używającej Twoich danych.

8.Linki kontrolowane przez strony trzecie

Dla wygody naszych klientów strona może zawierać linki do stron lub treści, nad którymi nie mamy kontroli. Pragniemy poinformować, że nie ponosimy odpowiedzialności za te strony, ani za zawarte na nich treści; nie sprawdzamy ich ani nie aprobujemy ich zawartości. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności ani zawartości, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, które wynikły bądź mogły wyniknąć w związku z reklamami, treściami, produktami, materiałami lub usługami umieszczonymi w zewnętrznych zasobach lub stronach, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, które wynikły bądź mogły wyniknąć w wyniku korzystania z takowych reklam, treści, produktów, materiałów lub usług lub w wyniku polegania na nich.

9.Zamówienia

Wszystkie zamówienia są zależne od przyjęcia i dostępności. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny Klient zostanie powiadomiony e-mailem (lub w inny sposób, jeżeli nie podano adresu email) i będzie mógł zdecydować, czy zaczeka, aż towar będzie na stanie, czy też zrezygnuje z zamówienia.Każde złożone przez Klienta zamówienie będzie przez nas traktowane jako oferta kupna naszych towarów lub usług. Mamy prawo odrzucić taką ofertę w każdym momencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że ewentualne automatycznie wysłane potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z naszym przyjęciem jego oferty zakupu towarów lub usług reklamowanych na naszej stronie. Zawarcie umowy między Klientem a nami będzie miało miejsce w momencie, gdy (i) obciążymy kartę kredytową, debetową lub konto PayPal należące do niego lub (i) wyślemy do Klienta towary lub rozpoczniemy realizację usługi, w zależności od tego, które z tych zdarzeń następuje później, w tym czasie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem, że umowa została zawarta ('Dispatch Confirmation'). Umowa będzie się odnosiła jedynie do towarów lub usług, których nadanie potwierdziliśmy. Nie jesteśmy zobowiązani do wysłania żadnych innych towarów bądź żadnych innych usług, które mogły być częścią zamówienia, aż do momentu, w którym wysyłka bądź realizacja takich usług zostanie potwierdzona w oddzielnym potwierdzeniu wysłania (Dispatch Confirmation).O ile jest to w naszej mocy zachowamy należytą staranność w celu zabezpieczenia szczegółów dotyczących zamówienia Klienta i płatności. Jednak jeżeli z naszej strony nie doszło do rażącego zaniedbania, to nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w sytuacji, w której strony trzecie uzyskają niepowołany dostęp do danych, jakie Klient podał wchodząc na stronę lub dokonując na niej zamówienia.Produkty sprzedawane na stronie nie są przeznaczone do ponownej sprzedaży lub dystrybucji. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zamówień i/lub zawieszenia konta, jeżeli podejrzewamy, że produkty są zamawiane z naruszeniem tego postanowienia.Klient ponosi odpowiedzialność za produkty od momentu ich dostarczenia pod podany adres przy składaniu zamówienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy podano nieprawidłowy adres dostawy lub jeżeli nie odebrano towaru z podanego miejsca dostawy. Niezależnie od tego, że ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Ciebie dopiero po ich dostarczeniu na adres dostawy, własność produktów przechodzi na Ciebie później z: (a) wysyłanych przez nas produktów; oraz (b) otrzymania przez nas płatności z tego tytułu.

10.Prawo do unieważnienia

Przy złożeniu zamówienia na produkty lub usługi jako klient (do prywatnego użytku), zanotuj, że masz prawo do anulowania zamówienia w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia. Jeśli chcesz dokonać anulacji zamówienia, proszę zobacz na dole strony zakładkę: Zwroty.

11.Cena i Płatności

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej zawierają VAT (jeśli dotyczy) i są poprawne w momencie wprowadzania informacji do systemu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez powiadomienia Klienta (z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia w odniesieniu do których wysłaliśmy Klientowi potwierdzenie nadania). Jeżeli adres dostawy znajduje się w Wielkiej Brytanii, żadne dodatkowe podatki nie będą pobierane. Jeżeli adres dostawy jest poza Wielką Brytanią przesyłki mogą podlegać cłu przewozowemu i podatkowi (VAT), które są pobierane raz przy dostawie do kraju docelowego. Wszelkie takie dodatkowe koszty muszą być ponoszone przez Klienta. Należy pamiętać,(jeśli adres dostawy znajduje się na terenie Unii Europejskiej („UE”), patrz „Obowiązki odprawy celnej dla adresów dostawy w UE”). że polityka celna i praktyki różnią się w zależności od kraju. Zaleca się, aby skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w celach informacyjnych.Płatności można dokonać dowolnym sposobem, za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub za pośrednictwem konta PayPal. Płatność zostanie pobrana i usunięta z konta Klienta przed wysłaniem towaru lub świadczenia usługi.W mało prawdopodobnym przypadku, gdy cena wykazana na stronie transakcji jest złą ceną i zostanie to przez nas odkryte przed przyjęciem zamówienia zgodnie z pkt 9. nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży towarów Klientowi po cenie przedstawionej. Zawsze staramy się i zapewniamy, że ceny towarów wymienionych na naszej stronie internetowej są dokładne, ale czasami mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie towarów, które zostały zamówione będziemy informować konsumenta jak najszybciej i damy mu możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w odpowiedniej cenie lub anulowanie go. W przypadku anulowania zamówienia, gdy zostało ono już opłacone (gdy towar nie został jeszcze wysłany) Klient otrzyma zwrot pełnej sumy.Klient potwierdza, że karta kredytowa, debetowa lub konto PayPal, których używa należą do niego. Wszyscy posiadacze kart kredytowych / debetowych podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeżeli wydawca karty płatniczej odmawia lub nie ma możliwości dokonania płatności z jakiegokolwiek powodu nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedoręczenia.


Jeśli płatność kartą nie zostanie pomyślnie przetworzona, zastrzegamy sobie prawo do ponownej próby pobrania płatności w ciągu 48 godzin. W przypadku, gdy płatność nadal się nie powiedzie, powiadomimy Państwa z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o dalszych próbach pobrania płatności, wysyłając wiadomość na podany przez Państwa adres e-mail. Jeśli nie chcecie Państwo, aby doszło do kolejnej próby pobrania opłaty, należy wcześniej anulować zamówienie.Dajemy możliwość korzystania z kodów rabatowych przez Klienta wyłącznie na warunkach, na których zostały wydane, które między innymi, mogą zawierać terminy odnoszące się do uprawnień do korzystania z nich oraz o maksymalnej wartości zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia, gdyż zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień, które nie spełniają tych warunków, nawet jeśli karta kredytowa lub debetowa Klienta została już obciążona. Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy warunkami, na których wydano kody rabatowe, a niniejszymi warunkami, wtedy warunki kodu są rozstrzygające. Kopia warunków kodu rabatowego może zostać pobrana poprzez mailing lub kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem obsługi klienta pod:

Nr tel. (UK) (0044) 0845 094 9889

Obowiązki odprawy celnej dla adresów dostawy w UE


Tylko dla zamówień wysyłanych z Wielkiej Brytanii.


W przypadku dostaw na adresy w UE, ze względów prawnych jesteś importerem towarów i jesteś odpowiedzialny za wszelkie formalności importowe, a także opłaty celne, taryfy lub podatki, które mogą zostać nałożone przez jakikolwiek organ celny. Odebraliśmy jednak od Ciebie te opłaty w ramach Twojego zakupu i wyrażając zgodę na te warunki, niniejszym zezwalasz na upoważnienie naszego wyznaczonego przewoźnika (-ów) do przeprowadzenia w Twoim imieniu wszelkich wymaganych formalności celnych, w tym uiszczenia wszelkich opłat , cła lub podatków do odpowiedniego organu celnego. Wyznaczony przewoźnik dostarczy Ci towar oprócz załatwienia formalności celnych w Twoim imieniu. Formalności celne będą realizowane w kraju, do którego należy Twój adres dostawy, oraz adres używanego przewoźnika. Twoje towary zostaną odprawione do celów celnych w jednym z następujących „krajów odprawy”:


DPD


1. Cypr (adresy na Cyprze)


2. Francja (dla adresów we Francji, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii)


3. Irlandia (adresy w Irlandii)


4. Malta (adresy na Malcie)


5. Hiszpania (adresy w Hiszpanii)


6. Holandia (dla adresów w Holandii, Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Luksemburgu, Polsce i Szwecji)


Hermes


7. Belgia (adresy w Belgii i Irlandii)


8. W przeciwnym razie w kraju, do którego należy Twój adres.


DHL


9. W kraju, do którego należy Twój adres.


P2P


10. Holandia (wszystkie adresy)


Oznacza to, że zostaną naliczone cła, taryfy lub podatki według stawki obowiązującej w kraju odprawy celnej - zostaną one zapłacone w Twoim imieniu przez wyznaczonego przewoźnika. Lista krajów objętych opłatą może ulec zmianie bez powiadomienia.


Akceptując te warunki, wyrażasz zgodę na upoważnienie przez nas wyznaczonego przewoźnika do działania w Twoim imieniu, jak opisano powyżej, oraz na to, że wyznaczony przewoźnik działa wyłącznie w Twoim imieniu jako Twój bezpośredni przedstawiciel celny.

Nie wystawiamy faktur VAT za zamówienia do krajów UE wysłanych z Wielkiej Brytanii. Każdy dokument potwierdzający sprzedaż, który udostępniamy na żądanie, jest udostępniany całkowicie według naszego uznania i służy wyłącznie jako dowód zakupu. Dokument może nie spełniać wymogów nałożonych przez organy podatkowe w Twojej lokalnej jurysdykcji w celu odzyskania podatku VAT i nie możemy dostarczyć dodatkowej dokumentacji w tym zakresie.

12.Prawo do zakupu

Aby dokonać zakupu na stronie zgadnie z prawem i zawrzeć umowę na stornie, według prawa w Anglii musisz być: osobą indywidualną, mieć ukończone 18 lat, zarejestrowane swoje prawdziwe imię, adres, numer telefonu, e-mail oraz inne wymagane dane. Przez zainteresowanie do złożenia zamówienia w naszym serwisie zapewniasz nas, że masz ukończone 18 lat i upoważniasz nas do przesyłania informacji (włączając odnowione informacje), aby uzyskać informacje od osób/serwisów trzecich. W tym Twojego numeru karty kredytowej/debetowej lub raportów z Twojej karty, aby poświadczyć Twoje dane osobowe, zweryfikować Twoją kartę, uzyskać początkową autoryzację karty i upoważnić indywidualne transakcje.

13.Własność intelektualna

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, znakami zastrzeżonymi, prawem do bazy danych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Klient uznaje, że zawarte na stronie treści pozostaną własnością naszą lub naszych koncesjonodawców. Klientowi wolno przechowywać i wyświetlać zawartość strony na ekranie komputera, przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym podłączonym do sieci urządzeniu służącym do przechowywania wiadomości), drukować pojedyncze kopie dla własnego niekomercyjnego użytku, przy zachowaniu w stanie niezmienionym wszystkich zastrzeżeń informujących o prawie autorskim. Powielanie, zmiany, kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów komercyjnych treści powyższej strony w jakikolwiek inny sposób niż podano powyżej jest zabronione.

14.Ograniczenie odpowiedzialności

Strona jest dostarczana w formie w jakiej się znajduje oraz w miarę dostępności, bez żadnych oświadczeń, zapewnień, ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do niej i korzystania z niej. Klient uznaje, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prywatności strony ani podawanych przez niego informacji ani nie ponosimy żadnej związanej z tym odpowiedzialności. Klient ponosi ryzyko związane z korzystaniem z Internetu.Chociaż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić, że treści na naszej stronie są prawdziwe, wiarygodne i wysokiej jakości, to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli tak nie jest. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy i przeoczenia ani za wyniki uzyskane przy wykorzystaniu tych treści, ani za problemy techniczne, jakie mogą wystąpić przy korzystaniu ze strony. Jeżeli zostaniemy poinformowani o nieścisłościach na naszej stronie postaramy się poprawić błędne informacje tak szybko, jak to w granicach rozsądku możliwe.

W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności związanej z:

niezgodnością naszej strony ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączami telekomunikacyjnymi Klienta;

problemami technicznymi, w tym błędami i zakłóceniami na stronie;

niestosownością, nierzetelnością i niesolidnością strony;

tym, że nasza strona nie spełnia oczekiwań Klienta.

Klient Zgada się w pełnym zakresie przewidzianym przez odnośne przepisy, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec niego ani żadnych stron trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie (przy czym obydwa z tych określeń obejmują bez ograniczeń czyste straty finansowe, utratę zysków, straty gospodarcze, utratę przewidywanych oszczędności, zmarnowane wydatki, utratę prywatności i danych) ani nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu odszkodowań specjalnych lub karnych w sytuacjach wynikających z użycia strony lub mających związek z jej użyciem.

15.Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakieś zawarte w tych Zasadach postanowienie okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiś przyczyn niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie oddzielone od tych Zasad i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Zasad.

16.Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez nas nie może być interpretowane jako zrzeczenie się uprzedniego lub późniejszego naruszenia jakichkolwiek postanowień.

17.Całość umowy

Niniejsze Zasady stanowią całość podstawy jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Klientem a nami.18.Wybór prawa i jurysdykcjiNiniejsze Zasady są regulowane i rozumiane w zgodzie z prawem Anglii i Walii. Jedynie sądy angielskie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów.

19.Czekolada i słodycze

Abyś mógł czerpać jak najwięcej radości ze swoich słodyczy zalecamy ich konsumpcje w ciągu 12 tygodnia od ich otrzymania. Wszystkie produkty są indywidualnie datowane, aby zapewnić, że produkty w czasie konsumpcji są najlepsze.

Zawartość orzechów

Klienci powinni być świadomi, że wszystkie nasze słodycze są produkowane i pakowane w środowisku, w którym orzechy mogą być obecne, więc nie możemy zagwarantować, że żaden z produktów nie zawiera orzechów. Prosimy, abyś wziął pod uwagę, że lista składników jest dostarczana przed producentów i jest ona jest szczegółowa jak możliwe, jednakże my nie jesteśmy za nią odpowiedzialni.

Zwroty

Aby zapewnić, że nasi Kliencie dostają najwyższy poziom obsługi i szczęśliwie zaspokajają chęć na słodkie, oferujemy pełną politykę zwrotów. W momencie, kiedy nie jesteś w 100% zadowolony ze słodkości jakie zostały dostarczone, pamiętaj, że następująca procedura zwrotów musi być w pełni spełniona, a jakikolwiek błąd może spowodować, że nie będziemy w stanie wymienić produktu lub zwrócić kosztów produktu. Ważne jest również, że jesteś świadom, że możemy zwrócić koszty lub wymienić produkt, jeśli błąd produktu został spowodowany czynnikami zewnętrznymi. Wliczmy w to szkodę po otrzymaniu produktu, która może być spowodowana przechowywaniem produktów w pomieszczeniach klimatyzowanych (z ekstremalnie wysoką lub niska temperaturą) co może spowodować sklejanie się produktów, ale nie wpłynie to na smak. Dodatkowo podczas gorących letnich miesięcy, podczas transportu produkt może ulec wpływowi temperatury, więc czekolada może wyglądać inaczej niż się spodziewaliśmy, jednakże jej smak pozostanie taki sam.

Jeśli chciałbyś zwrócić produkt z jakiegokolwiek powodu, proszę poinformuj nas w ciągu 48 godzin od momentu jego otrzymania. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu, proszę skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta i przekaż nam numer Twojego zamówienia, jakie produkty zwracasz i dlaczego.

Odpowiemy z unikatowym i autoryzowanym numerem zwrotu i adresem, który potrzebujesz, aby zwrócić produkt.

Będziesz musiał bezpiecznie zapakować produkty I załączyć:

Numer Twojego zamówienia

Autoryzowany numer nadany Twojemu zamówieniu

Prośbę o wymianę produktu lub zwrócenie kosztów

Powód, dla którego zwracasz produkt

Zwrócone produkty powinny znajdować się w swoich oryginalnych opakowaniach, w których zostały dostarczone do Ciebie wraz z kopią faktury/rachunku.

Kiedy zwrot zostanie otrzymany, a produkty zostaną sprawdzone, zwrócimy wszystkie koszty. Nie możemy uznać zwrotu, kiedy klient po prostu nie chce produktu z powodu natury produktu; kruchy i łatwo „psujący się „produktu. Wymiana produktu czy zwrot kosztów będzie jedynie zaoferowany w przypadku, kiedy produkt został wyraźne uszkodzony przed jego wysłaniem.

20.Konkurencje

Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzenia zmian w tych Zasadach i Warunkach.

Te zasady będą włączone do każdego konkursu, z wyjątkiem przypadków, gdy określone instrukcje zawodów stanowią inaczej.

Poprzez udział w konkursach, od uczestnika będzie oczekiwane zapoznanie się, zrozumienie zasad i bycie nimi objętym. Wszystkie nasze decyzje będą ostateczne i obowiązujące.

Każdy pracownik THG lub osoby z nim spokrewnione lub każda inna osoba, która posiada bezpośredni kontakt z organizacją nie spełnia warunków, aby wziąć udział w konkursie.

Konkursy są otwarte tylko dla mieszkańców UK (wyłączając Irlandię północną). Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, chyba że ustalone są inne warunki. Uczestnicy poniżej 18stego roku życia, zobowiązani są do dostarczenia pozwolenia od rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszyscy uczestnicy muszą wysłać zgłoszenia przed datą zakończenia konkursu. Odpowiedzi muszą być dostarczone za pomocą zgłoszenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zgłoszenie, które zostało wysłane na niewłaściwy adres, zgubione z przyczyn technicznych lub innych powodów lub otrzymane po dacie zakończenia konkursu.

Rezerwujemy sobie całkowite prawo do dyskwalifikacji jakichkolwiek zgłoszeń we wszystkich konkursach, bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli zdecydujemy, że została użyta nieodpowiednia technika lub uważamy to za oszustwo.

Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia kosztów korzystania z Internetu.

Nie jesteśmy odpowiedzialni ani nie będziemy akceptować żadnej odpowiedzialności za: (i) porażkę zwycięzcy ani innych uczestników, jeśli nie zastosowali się oni do Zasad i Warunków, (ii) zakłócenia, opóźnienia lub przesłania zgłoszeń na zły adres, (iii) niepowodzeń, awarii czy niedostępności żadnego serwera, systemy czy sieci.

My jesteśmy organizatorami wszystkich konkursów i ich tematów, chyba że jest zapisane inaczej.

NAGRODY

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, reklamowane nagrody nie są dostępne, rezerwujemy sobie prawo w całkowitej dyskrecji do zastąpienia ich podobnymi nagrodami z podobną lub większą wartością.

Tylko jedna nagroda zostanie przyznana na domostwo.

Nie ma możliwości alternatywnego zastąpienia nagrody gotówką i nagrody nie podlegają dyskusji.

POWIADOMIENIA

Imię zwycięzcy zostanie wylosowane pośród wszystkich poprawnych odpowiedzi.

Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony w ciągu 28 dni od daty wyłonienia zwycięzcy.

Jeśli zwycięzca konkursu nie jest w stanie odebrać nagrody lub jeśli nie może być on powiadomiony o zwycięstwie po stosownych próbach, wtedy możemy rozporządzić nagroda w sposób według nas stosowny bez żadnych zobowiązań do zwycięzcy.

Do każdego konkursu jest przeznaczona jedna nagroda na uczestnika/adres e-maila. Imiona zwycięzców będą dostępne na życzenie.

WYSTĄPIENIE O NAGRODĘ

Nagrody wiążące się z podróżą: (a) Aranżowanie podróży leży w rękach zwycięzcy, chyba że zapisane jest inaczej, (b) rezerwujemy sobie prawo do wymagania pisemnego pozwolenia od rodzica lub opiekuna prawnego wszystkich zwycięzców, którzy są poniżej 16 roku życia. Możemy również wymagać od tej zwycięzcy wybrania osoby , która ukończyła 18 rok życia, jako towarzysza.

Nagrody/ bilety z konkursu mogą być ograniczone do określonego czasu w roku oraz musza być one zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty wyłonienia zwycięzcy (chyba, że napisane inaczej).

Kiedy nagrody są dostarczane przez osoby trzecie, wtedy zwycięzca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wymaganych dokumentów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania/ błędy osób lub firm.

21.Opinie

Jeśli przedstawiłeś swoją opinię dajesz nam niewyłączne, nieodpłatne, bezterminowe, nieodwołalne i w pełni licencjonowane prawo to użycia, powtarzania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia na inny język, kreatywnego tworzenia dzieł z, dystrybucji oraz ujawniania takich treści na świecie za pomocą różnych medi.

Dajesz zavvi.pl i jej sublicencją prawo do używania imienia podanego przez Ciebie w związku z tekstem, jeśli potrzebne.

Wyrażasz zgodę do zrzeknięcia się prawa do identyfikacji jako autor napisanej treści oraz prawa do sprzeciwiania się obraźliwemu traktowaniu treści.

Zgadzasz się do przedstawienia wszystkich dalszych aktów potrzebnych do ulepszenia powyższych praw gwarantowanych przez zavvi.pl, włączając przejrzenie i ujawnienie wszystkich dokumentów na prośbę zavvi.pl

Reprezentujesz i gwarantujesz, że ty kontrolujesz wszystkie prawa do treści, które opublikowałeś i w dniu jej udostępnienia zrzekasz się praw do nich na rzecz zavvi.pl.

Treść i materiał są dokładnie;

Treści i materiały, które udostępniasz nie pogwałcają żadnych wytycznych zavvi.pl, nie wyrządzą szkody żadnej osobie czy jednostce (włączając, że treści i materiały nie są oskarżające). Zgadasz się na chronienie zavvi.pl przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich przeciwko zavvi.pl wynikającymi z pogwałcenia któryś z tych zasad.

Zwycięzcy konkursu związanych z wyrażaniem opinii będą poinformowani droga mailową. Brak odpowiedzi na nasze maile w ciągu 20 dni będzie równoznaczne z utratą nagrody.

22.Oferty multi

Takie oferty są kierowane tylko do wybranych produktów, które znajdziesz w zakładce Zakupy Multi na naszej stronie.

W przypadku zwrotu (wyłączając wymianę produktu, kiedy jest on uszkodzony lub posiada błąd) jesteśmy zmuszeni do wymagania zwrócenia wszystkich produktów kupionych w zakupach Multi na twój koszt lub obciążyć Cię kosztami wszystkich produktów, które zatrzymałeś w ich pełnej cenie (możesz je znaleźć na stronie).

23.Prezenty z promocją produktów

23.1 W przypadku, kiedy oferujemy prezent dołączony do produktu, jesteśmy zobowiązani do wysłania jednego prezentu na jedną transakcję (bez względu na ilość zakupionych produktów). Prezent zależy od jego dostępnością, dlatego rezerwujemy sobie prawo do jego zastąpienia innym prezentem.

23.2 Aby ułatwić otrzymywanie prezentu, może być wymagany zakup prezentu na naszej stronie o symbolicznej kwocie. Nie jest możliwe ‘zakupienie’ prezentu bez zakupu produktu, z którym dostępny jest prezent, a wszystkie próby ‘zakupienie’ prezentu będą anulowane (pomimo jakichkolwiek informacji jakie mogą być do Ciebie wysłane automatycznie). W rzadkich wypadkach, jeżeli transakcja przeszła, a prezent został do Ciebie wysłany, jesteś zobowiązany do jego zwrócenia.

24.Bony zniżkowe i kredyty

Zavvi Bon Zniżkowy – ten bon może być użyty, aby zakupić jakiekolwiek produkt sprzedawany przez zavvi.pl. Nasze standardowe Zasady i Warunki, razem z poniższymi zasadami i warunkami stosują się do wykorzystania tego bonu w trakcie zakupów. Możesz wysłać bon za pomocą maila do znajomych lub rodziny lub wydrukować i dać go im osobiście. Jest to idealny prezent, jeżeli nie wiesz co im kupić.

Czym jest LF bon zniżkowy? – LF bon zniżkowy jest dostępny w wariantach: 100 zł, 200 zł, 350 zł, 500 zł i 1000 zł i umożliwia Ci ofiarowanie prezentu w przypadku, kiedy nie wiesz co kupić jako prezent. Bony zniżkowe są wysyłane za pomocą maila używając elektronicznego kodu zniżkowego, który powinien zostać wpisany przy finalizacji zakupu.

Jak zamówić bon zniżkowy? - Możesz dodać bon do koszyka zakupów, tak samo jak w przypadku kupowania regularnych produktów, klikając na przycisk ‘do koszyka’. Później przejdź do finalizacji zamówienia. Jeśli chcesz kupić więcej niż jeden bon zniżkowy możesz zwiększyć liczbę produktów na stronie ‘mój koszyk’ lub wracając do odpowiedniej strony, na której znajduje się produkt ‘bon zniżkowy’ i dodać więcej produktów. Możesz również kupić inne produkty w tym samym czasie (w którym kupujesz bon). Nie jest możliwe używanie zniżek w czasie kupowanie bonu zniżkowego.

Jak otrzymam bon zniżkowy? – W momencie otrzymania przez nas twojego zamówienia i płatności, otrzymasz e-mail z elektronicznym bonem zniżkowym oraz kodem zniżkowym na adres maila, na który otrzymałeś również potwierdzenie zakupu. Nie otrzymasz żadnych dokumentów pocztą odnośnie bonu zniżkowego.

Jak przekazuję bon zniżkowy do odbiorcy? – Kiedy otrzymasz bon zniżkowy możesz przesłać go za pomocą maila lub wydrukować i wręczyć osobiście. Bony zniżkowe są ważne 6 miesięcy od daty zakupu.

Jestem odbiorcą bonu zniżkowego, jak mogę go zrealizować? – Bony zniżkowe mogę być użyte do zakupu na stronie zavvi.pl. Musisz wybrać produkt(y) i dodać je do koszyka. Aby użyć kodu zniżkowego, musisz wpisać go w pole ‘kod rabatowy’ I kliknąć przycisk ‘dodaj’. Kod zostanie zaaplikowany do Twojego zamówienia i możesz sfinalizować zamówienie.

Jakie są ograniczenia? – Możesz użyć jednego bonu zniżkowego na jedno zamówienie i nie wystąpi żaden problem, jeżeli kwota zamówienia będzie niższa niż kwota bonu. Bony zniżkowe ważne są przez 6 miesięcy od dnia jego zakupu. Nie możesz użyć kodu zniżkowego razem z innymi zniżkami.

Zapłaciłem/am za zamówienie używając bonu zniżkowego. Co się dzieje, kiedy chcę zwrócić zamówienie? – Na zamówienia, które są refundowane, zwrot pieniędzy zostanie dokonany tak samo jak metoda płacenia za zamówienie. Zatem jeśli zapłaciłeś za zamówienie używając bonu zniżkowego LF, zwrot pieniędzy zostanie wysłany za pomocą bonu zniżkowego na tą sama wartość co wartość zwrotu.

Zgubiłem bon zniżkowy. Co teraz? – Jeśli jesteś osobą, która dostała bon zniżkowy, proszę zapytaj osoby, która Ci go wręczyła, czy nadal posiada kod. Jeśli nie, poproś ta osobę, aby skontaktowała się ona z nami za pomocą centrum wiadomości, aby przywrócić bon zniżkowy.

Możemy przywrócić bon zniżkowy, który nie został już użyty. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, oryginalny bon zostanie zdezaktywowany i zastąpiony nowym. Data przydatność bonu nie zmieni się.

Ryzyko i straty – Informacje na temat ryzyka zagubienia bonu zniżkowego i jego tytułu powinno zostać wysłane do zakupującego bon drogą elektroniczną. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zgubienie bonu, jego kradzież, zniszczenie czy użycie bez pozwolenia.

Oszustwo – Mamy prawo do usunięcia konta użytkownika i odebrania zapłaty z alternatywnej formy zapłaty, jeśli fałszywy bon zniżkowy został zrealizowany na zavvi.pl.

Czy mogę zwrócić mój bon zniżkowy? – Bony zniżkowe nie mogą być zwrócone (z wyjątkiem dostosowania się do Twoich ustawowych praw). Wartość bonu nie może zostać wypłacona w gotówce.

Kredyt - każdy kredyt na zavvibędzie ważny przez 6 miesięcy od daty nabycia.

25.Zasady korzystania z Beauty Box i jego subskrypcji

Przez zapisanie się do subskrypcji do naszego Beauty Box wyrażasz zgodę na Zasady i Warunki w Zavvi.

Nasze zaopatrzenie jest podstawą dostępności produktu. Jeśli złożysz zamówienie przed 22 dniem miesiąca, Twoja subskrypcja zacznie się w tym samym miesiącu. Na przykład, jeśli rozpoczniesz swoją subskrypcję przed lub w 22 stycznia, Twoja subskrypcja zacznie się ze styczniowym BeautyBoxem. Jeśli złożysz zamówienie po 23 dniu miesiąca Beauty Box aktualnego miesiąca nie będzie dostępny, a Twoja subskrypcja zacznie się z kolejnym miesiącem.

Jeśli dokonasz zamówienia przed lub w 22gim dniu miesiąca, postaramy się wysłać Ci Twój pierwszy Beauty Box w ciągu 24 godzin od otrzymanej zapłaty. Każdy następny box będzie wysyłany w okolicach 1wszego dnia miesiąca. Proszę weź pod uwagę, że okazyjnie może pojawić się opóźnienie i/lub produkt z powodów nieprzewidzianych spowodowanych przez niewywiązanie się z zobowiązań przez markę. Wszystkie przewidziane daty są tylko datami przewidzianymi, więc nie jest możliwe ubieganie się o jakiekolwiek wynagrodzenia związane z opóźnieniem dostawy. W momencie, kiedy Twój Beauty Box jest w drodze, otrzymasz e-mail potwierdzający, który będzie zawierał numer, dzięki któremu będziesz mógł śledzić swoją paczkę.

Jeśli zmienisz adres w trakcie subskrypcji, możesz go uaktualnić poprzez swoje konto na LF i zostanie to zaaplikowane w kolejnym miesięcy. Jeśli nie zmienisz adresu przed kolejnym miesiącem, a produkt zostanie wcześniej wysłany, my nie ponosimy winy za nie otrzymanie paczki i nie zwrócimy kosztów paczki.

Automatyczne wznowienie – naśladując Twój początkowy okres subskrypcji na miesiąc; trzy, sześć czy dwanaście miesięcy, Twoja subskrypcja Beauty Box zostanie automatycznie odnowiona na ten sam okres czasu. Możesz uniknąć tego procesu, jeśli przed 22gim dniem miesiąca zakończenia pierwotnej subskrypcji zrezygnujesz z jej odnowienia. Żadne z miesięcznej, trzymiesięcznej, sześciomiesięcznej czy rocznej odwołaniem subskrypcji przed jej zakończeniem nie jest refundowane.

Każda subskrypcja jest klasyfikowana jako pojedyncza sprzedaż na dostawę produktów, więc tylko jeśli anulujesz subskrypcje z nami w ciągu 14 dni od dnia, w którym fizycznie dostałeś paczkę możesz dostać zwrot kosztów.

Masz możliwość anulowania subskrypcji w każdym momencie, w którym zechcesz, jednak jeśli zrezygnujesz po 14 dniach od fizycznego otrzymania paczki jesteś objęty kontraktem na bycie objętym subskrypcją.

Jeśli życzysz sobie anulowania subskrypcji przed upływem początkowo ustalonego okresu czasu subskrypcji, musisz to zrobić przed 23 dniem miesiąca, inaczej będziesz nadal objęty kontraktem. Na przykład, kiedy chcesz zrezygnować z marcowego Beauty Box musisz nas powiadomić przed 22 lutego. Działa to tylko w przypadku jednomiesięcznej subskrypcji, jeśli chodzi o 3,6 i 12 miesięczne musisz powiadomić nas o anulacji do 14 dni od otrzymania Beauty Box.

Powyższa polityka anulacji nie odnosi się do twoich ustawowych praw. Proszę zobacz klauzurę 10 powyżej, aby uzyskać więcej informacji.

Rezerwujemy sobie prawo to anulowania Twojej subskrypcji w każdym momencie w przypadku pogwałcenia którejkolwiek z powyższych zasad. Rezerwujemy sobie również prawo do absolutnego unieważnienia i/lub zmiany subskrypcji ‘Beauty Box’.

Kiedy dołączysz do jakiekolwiek subskrypcji zostaniesz zaproszony, aby dołączyć do ‘The Beauty Box Club’. Jest to własnowolne członkostwo, gdzie możesz wpisać informacje o sobie, aby spersonalizować Twoje doświadczenie z Beauty Box. Wszystkie informacje, które zawrzesz w tej ankiecie nie są obowiązkowe, a ty możesz zażądać ich usunięcia. Możemy również zapewnić, że te informacje nie są dzielone pomiędzy żadnych pracowników w THG. W czasie używania tych danych wykorzystamy je, aby zapewnić najlepsze doświadczenie z Beauty Box oraz spotkać potrzeby klienta.

Wszystkie informacje będą kolekcjonowane i użyte tylko do spersonalizowania Twojego doświadczenia w Zavvi oraz aby zapewnić, że otrzymasz informacje, które są skierowane do Ciebie. W momencie wpisania swojej daty urodzin, pozwalasz nam na specjalne traktowanie z naszej strony, z tej okazji. Poprzez wpisanie swoich ulubionych marek dajesz nam idee, co chciałbyś widzieć więcej w swoim Beauty Box. Przez wpisywanie informacji na temat Twojej cery i urody dajesz nam możliwość na spersonalizowanie box, aby spotkał się z Twoimi potrzebami.

Kiedy anulujesz subskrypcje Beauty Box, nie jesteś wtedy subskrybującym, nie będziesz mógł dłużej korzystać z ofert klubu włączając ekstra korzyści.

Nie możemy gwarantować, że każdy box będzie perfekcyjnie dopasowany do Twoich potrzeba, ale robimy co w naszej mocy, aby tak było.

26.Program polecający

Odwołując się do zasad poniżej możesz zyskać ‘kredyt’ przez używanie strony, dzięki odsyłaniu nowych konsumentów do naszej strony poprzez nasz program polecający, który polega na dzieleniu się linkiem polecającym i/lub kodzie polecającym, który Ci dostarczymy. Możesz skorzystać z programu polecającego, tylko jeśli wcześniej dokonałeś zakupu na naszej stronie.

Nowy klient liczy się jako naturalna osoba, która wcześniej nie dokonała zamówienia na naszej stronie (‘odbiorca’). Jeśli odbiorca posiada konto na naszej stronie, ale nie dokonał wcześniej zamówienia wtedy mogą przystąpić oni do programy polecającego tylko za pomocą linki polecającego, nie jest dozwolone przystąpienie przez niego do programu za pomocom kodu.

Jeśli odbiorca kliknął na link polecający, kod, który aplikuje zniżkę zostaje automatycznie zaaplikowany, jeśli zaś używa on kodu, musi on go sam wpisać przy finalizacji zamówienia.

Jakikolwiek kredyt gwarantowany przez program polecający może jedynie być użyty na stronie i żadnej z polecającego i odbiorcy nie jest należny do otrzymania zapłaty żadnego rodzaju w związku z tym kredytem. Kredyt nie jest zamienny na gotówkę i nie może on być przesłany na żadne inne konto na LK.

Otrzymasz odpowiedni kredyt na swoim koncie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienie przez odbiorcę. Jeśli odbiorca anuluje jego zamówienie z jakiegokolwiek powodu w ciągu 24 godzin od momentu wysłania przesyłki, nie kwalifikujesz się do otrzymania żadnego kredytu. Kredyt otrzymasz w walucie obowiązującej na stronie.

Wszystkie kredyty przyznane z racji programu polecającego są ważne w ciągu 12 miesięcy.

Odbiorca musi złożyć zamówienie o wartości nie mniejszej niż minimalna podana na stronie od czasu do czasu.

Produkty sprzedawane za pomocą subskrypcji nie podlegają programowi polecającemu. Możemy wykluczyć również inne produkty z oferty.

Możemy w dyskrecji, usunąć twój kredyt, jeśli wierzymy lub podejrzewamy, że program polecający jest fałszywy, złudny czy sprzeczny z powyższy zasadami.